Banky v České republice

zprávy z Českých bank

Otevřeným fondům ČSOB se za poslední rok dařilo: nejvíc vynášely investice do realitních firem, komodit a vodohospodářství

Napsal admin • Aug 5th, 2011 • Rubrika: ČSOB

Celkem 17 z 19 nabízených otevřených fondů ČSOB za poslední rok vzrostlo. Pouze dva fondy v tomto období poklesly, z toho jeden v podstatě stagnoval. Celkem dvanáct fondů má výnos za poslední rok větší než 3 %, šest fondů vzrostlo o více než 10 % a tři fondy vzrostly o více než 20 %. Z pohledu dvouleté výkonnosti rostlo všech 19 fondů.

Nejúspěšnějším fondem v tomto období byl ČSOB Realitní mix, který za poslední rok vzrostl o 26,98 %. Jeho výkonnost za dva roky je 25,92 % p.a. Stal se tak nejvýnosnějším fondem posledních dvou let. Tento fond investující do firem na realitním trhu nyní úspěšně zahlazuje ztráty způsobené krizí. Detail fondu včetně výkonnosti fondu od data jeho vzniku: http://www.csob.cz/cz/fondy/akciove-fondy/stranky/cz0008472222.aspx

Mezi další dva fondy, které překročily hranici 20 % zhodnocení za poslední rok, patří Horizon ČSOB Komoditní fond, který investuje především do surovin a zemědělských produktů, s výnosem 20,74 % p.a. za poslední rok. Jako třetí dosáhl poměrně vysokého výnosu ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství se zhodnocením 20,40 % p.a. v posledním roce. Detail fondů včetně výkonnosti fondů od data jejich vzniku: http://www.csob.cz/cz/fondy/akciove-fondy/stranky/be0948266912.aspx http://www.csob.cz/cz/fondy/Akciove-fondy/Stranky/BE0947250453.aspx

„Začátkem roku jsme mohli sledovat oživení na většině trhů, ať již akciových, komoditních či realitních. Především realitním a komoditním trhům se v poslední době velmi dařilo, což bylo v případě komodit dáno částečně zvýšením průmyslové produkce, zejména však snahou investorů zvýšit podíl základních surovin ve svých portfoliích v reakci na problémy měnových a fiskálních politik eurozóny a USA. V případě realitního trhu je růst způsoben zejména růstem cen a lepší výnosností komerčních nemovitostí, přičemž někteří developeři se vrátili k projektům, které od začátku krize stagnovaly. Růst akciových trhů je pouze mírný, neboť proti velmi dobrým hospodářským výsledkům firem stojí obavy z vysoké nezaměstnanosti a ze způsobu řešení rozpočtových problémů států,“ říká Jan Barta, generální ředitel ČSOB Investiční společnosti.

Z celkové nabídky otevřených fondů ČSOB všechny za poslední 2 roky vzrostly a z toho deset fondů dosáhlo ročního výnosu více jak 9 % p.a.

Aby svým klientům vyšla vstříc, přichází ČSOB i v červenci s novými podílovými fondy. Banka se snaží reagovat na všechny potřeby klientů a zároveň klientům doporučuje, aby své finanční prostředky rozkládali do více produktů. Proto se v červencové nabídce objevují fondy, které mohou tvořit základ či velkou část celkového portfolia, ale také fondy, které by měly figurovat hlavně jako doplnění a diverzifikace portfolia. Klient tak může v nabídce ČSOB nalézt fondy s kratší dobou trvání, fixním výnosem, fondy, které mají minimální zajištěný výnos a také fondy dynamické s částečnou ochranou investice a možností předčasného ukončení.

„Je potřeba mít na paměti, že investování do fondů není záležitostí výběru jednoho fondu, ale nastavení celého portfolia. Investice do více fondů má prakticky vždy vyšší výnos při srovnatelném podstoupeném riziku než nákup jednoho fondu, protože pokud se jednomu fondu v daném období nedaří, tak ostatní fondy z portfolia při vhodném namixování mohou pokrýt propad,“ dodává Jan Barta.

Výnosy v minulosti nezaručují stejnou výkonnost fondů v budoucnu. Hodnota podílu ve fondu může během investičního období kolísat. U fondů výše uvedených není vyplacení vložené investice a dosaženého výnosu zaručeno. Vzhledem k složitosti struktur nabízených produktů je žádoucí využít poradenské služby osobních bankéřů a investičních poradců ČSOB.

Štítky:

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.