Banky v České republice

zprávy z Českých bank

ČSOB fondy nemají prázdniny. Chystají se svým majitelům vydělávat.

Napsal admin • Aug 5th, 2011 • Rubrika: ČSOB

Zatímco končící fond Global Partners ČSOB Světový click+14 vydělal svým investorům před letními prázdninami přes čtyři procenta ročního zhodnocení (za období od 1. 12. 2004 do 30. 6. 2011 dosáhl celkového zhodnocení 30,28 %), příležitost získat nadstandardní výnos mají díky nové nabídce fondů ČSOB i ostatní investoři. Mohou investovat do sedmi nových fondů, což ukazuje, že ČSOB je v této oblasti významných hráčem v České republice.

„Připravili jsme tak velký počet fondů proto, aby si mohl skutečně každý přijít na své. Například Optimum Fund ČSOB Globálních společností 1 vychází vstříc těm, kdo upřednostňují jednak kratší investice a především chtějí využít unikátní fenomén globální ekonomiky, kterým jsou nadnárodní společnosti. Ty generují zhruba dvě třetiny světového obchodu a drží 90 % patentů na technologie, produkty a receptury. Investovat do globálních společností znamená investovat do dlouhodobé stability,“ uvedl Jan Barta, generální ředitel ČSOB Investiční společnosti.

„Poslední rok a půl se ukazuje, že řada českých investorů již vyspěla a přechází ze zajištěných fondů do smíšených či akciových, proto uvádíme na trh i nový fond s omezenou ochranou investice a zajímavě konstruovaný fond pro dynamické zájemce,“ dodal Jan Barta.

Tímto zajímavým typem fondu je produkt s podmíněným zajištěním – Optimum Fund ČSOB Exclusive Buffer Jumper 1. Ten dává investorovi pět příležitostí, jak dosáhnout ročního zhodnocení téměř 10 procent. Pokud totiž fond překoná při každoroční srpnové kontrole počáteční hodnotu podkladového koše akcií, je předčasně ukončen a klientům je vyplacen příslušný výnos. Současně přitom platí, že investor o svoje peníze nepřijde, i kdyby portfolio akcií spadlo na konci pětileté splatnosti fondu až o 50 procent. Pokud by byl pokles podkladového indexu vyšší než 50%, ochrana investice se neuplatní.

Global Partners ČSOB Fixovaný click 16 bankéři doporučují klientům, kteří chtějí investovat ve střednědobém horizontu, patří spíše ke konzervativnímu typu investora a vítají možnost postupné fixace výnosů. Lákavým je také příslib minimálního zhodnocení fondu, které za dobu jeho splatnosti (4 roky a 7 měsíců) činí 3 procenta.

Vedle krátkého trvání fondu (3 roky a 7 měsíců) a neomezeného maximálního výnosu Optimum Fund ČSOB Globálních společností 1 zaujme všechny investory, kteří hledají produkt se schopností v dlouhodobém horizontu tlumit volatilitu kapitálových trhů. Fond může hrát v akciové části portfolia roli dlouhodobého stabilizátoru, a to díky vyšší stabilitě emitenta. Nadnárodní společnosti jsou odolnější vůči negativní části ekonomického cyklu, protože mají větší možnost ekonomických manévrů (cenová politika), restrukturalizačních manévrů (zaměstnanecká politika), strategických manévrů (přelévání produkce po kontinentech). Jejich technologická dominance a masivní globální marketing jim zajišťují vedoucí postavení na místních trzích.

Navíc díky strategii čtvrtletního průměrování ceny podkladového aktiva má případný pokles cen akcií těsně před splatností fondu pouze omezený dopad na celkový výnos fondu při splatnosti.

Všechny tyto důvody činí z investic do globálních společností evergreen individuálních i rodinných portfolií. Více informací o těchto společnostech obdrží zájemci na pobočkách.

Nabídka je jako obvykle doplněna o struktury Maximal Invest, které představují unikátní pojišťovací produkt, jehož podkladovým aktivem je fond. „V červenci jsme připravili hned dvě životní pojištění Maximal Invest, z nichž ČSOB Premium 11 se od konkurenčních nabídek liší příslibem ročního výnosu ke konci splatnosti fondu ve výši 2,7 %*. Řada finančních domů v poslední době doporučuje uzavření životní pojistky v podobě investičního životního pojištění bez zdůraznění skutečnosti, že se vložené prostředky zákazníkům nemusí zhodnotit. Náš produkt je sice také investičním životním pojištěním, ale současně u něj nabízíme zajímavý výnos,“ zdůrazňuje Jan Barta.

Druhý z nabízených životních pojištění, Maximal Invest Spotřební trendy 1, je také investičně zajímavý. Důvodem je globální stejnost spotřebních trendů, což zvětšuje trh pro ten či onen produkt. Dalším důvodem je populační exploze v regionech, které prožívají ekonomickou renesanci (jihovýchodní Asie, Latinská Amerika). Rostoucí střední třída v těchto zemích zvyšuje poptávku. K důvodům zajímavosti produktu patří i to, že v poptávce začínají dominovat některé segmenty zboží, zařízení a služeb. Je to segment městské infrastruktury, protože nejvíce megaměst nad 5 milionů obyvatel bude v ekonomicky rostoucí Asii. Dále je to segment zdraví a wellness, který souvisí se zvyšující se životní úrovní. Více informací o těchto trendech se zájemcům dostane na pobočkách.

Červencová nabídka nových produktů je vyšší než obvykle. Není to jen proto, že zejména zajištěné fondy nabízejí klientům, ve srovnání s tradičními produkty, výhodnější poměr výnos – riziko. Je to i proto, že změny ve společnosti přinášejí nové nároky na ekonomiku životního stylu a správu individuálních financí. „Vždyť každý den prodlení, kdy klienti nevezmou penzi do vlastních rukou, ohrožuje jejich finanční komfort ve stáří. Každý den, v němž se nedají cestou dlouhodobého odkládání spotřeby a dlouhodobé péče o efektivní portfolio – každý tento promarněný den zvyšuje nebezpečí, že se jejich portfolio nepostará o ně, až to budou nejvíce potřebovat. Možná, že zajištěné fondy jsou zatím a v této fázi vhodnou odpovědí na tyto dramatické potřeby. Způsob, s nímž kombinují zajištění s výnosem, je přesně to, co většinový klient bude potřebovat, až si uvědomí, co přinášejí budoucí změny,“ uvedl na okraj červencové nabídky Jan Barta, generální ředitel ČSOB IS.

* Odhady výnosů nezaručují skutečnou výkonnost fondů v budoucnu. Hodnota podílu ve fondu může během investičního období kolísat. Zajištění hodnoty vložené investice a výnosu u zajištěných fondů se váže ke dni splatnosti (den odkoupení podílů od investorů) fondu za podmínek uvedených v jeho prospektu. V případě fondů s částečnou či podmíněnou ochranou investice vyplacení vložené investice a dosaženého výnosu je zajištění navíc podmíněno splněním podmínek uvedených u každého fondu. Vzhledem k složitosti struktur nabízených produktů je žádoucí využít poradenské služby osobních bankéřů a investičních poradců ČSOB.

Štítky: ,

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.